Anneli Sandevik

Jag har haft en medial förmåga och känt av energier sedan jag var liten. Vissa av mina upplevelser var mycket starka och har påverkat mitt liv på ett betydande sätt. Trots detta lade jag dessa energier åt sidan under många år, tills jag inte längre kunde ignorera dem. När jag till slut valde att utforska min förmåga kom svaren omgående och det kändes som om de hade väntat på mig.

Idag har jag ett fantastiskt samarbete med ett team från universum, Plejaderna, inom healing. Under våra sessioner kan många känna av deras närvaro och beröring, vilket ibland leder till magiska upplevelser! Dessutom kan andra högt utvecklade mästare och änglar komma och delta i vårt samarbete. Istället för att kommunicera med en avliden släkting, för jag dialog med dessa andliga entiteter.

När min egen intuition sviktar hjälper mitt team mig på rätt spår och talar om vad/vart behov finns.

Mediala förmågor
Jag har förmågor som gör mig seende, hörande och kännande. Jag mottar meddelanden, och jag har besökt den andliga sidan för att få starka budskap, särskilt i samband med nära anhörigs död. Under en period hade jag även ett andebarn som interagerade med mig på olika sätt. Jag har upplevt meddelanden under hela min uppväxt, inklusive starka varningar i öronen när det behövts. Dessutom har elektronik som TV-apparater och lampor reagerat i min närhet. Det finns många erfarenheter jag skulle kunna dela med mig av.

Ibland, under sessioner, kan man uppleva magiska ögonblick som känslan av att sväva, känna varma kramar eller se vackra bilder/filmer som universum visar. Det kan ta timmar eller till och med dagar innan man fullständigt återhämtar sig från en sådan upplevelse.

Mitt team och jag har en förmåga att ibland höja energinivån och räkna ner. Då kan knän flytta position, leder justeras, och operationer inne i kroppen kan äga rum. Jag upprätthåller energin medan mitt team utför arbetet.

Image

När jag skannar en kropp, tolkar jag olika signaler som jag får. Det kan vara indikationer på en specifik kroppsdel eller till och med panikångest som personen behöver hjälp med. Ibland får jag också redan där vetskap om vilken sjukdom personen kan ha. Efter det bekräftar jag informationen jag fått genom att fråga min guide. 

Många gånger är personen själv medveten om sin sjukdom/sjukdomar. Om inte, berättar jag vad jag tror det kan röra sig om eller vilket område det berör. Vid behov hänvisar jag dem vidare.

Diagnosticerande och medicinska bedömningar av hälsotillstånd, psykiskt eller fysiskt hälsotillstånd ska alltid göras av läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal.

Realistiska förväntningar

Ibland händer det att energin inte fokuserar på en förväntad plats, vilket kan innebära att jag inte kan ge ytterligare hjälp där. Det kan också vara så att andra platser har högre prioritet eller att allt är sammanlänkat inom ett större sammanhang. Vissa sjukdomar kan vara utmanande att jobba med, och det kan kräva tid och ansträngning för att se förbättring.

Läkare och psykiatrin
Jag välkomnar samarbetet med läkare och psykologer eftersom de besitter en omfattande kunskap som jag inte har. Deras mångåriga utbildning och erfarenhet är något jag litar på, och jag respekterar deras slutsatser efter genomförda undersökningar. Nu för tiden har läkare ofta begränsad tid och kan endast fokusera på det specifika område där patienten upplever smärta. Det kan leda till att patienten får svar som ”du är inte sjuk” eftersom läkaren kanske inte hittar något fel på den specifika kroppsdel som patienten söker för. Det kan ju betyda att problemet inte sitter just där, men att det var den utlösande faktorn, för en annan sjukdom. Den begränsade tiden, kan resultera i frustration för både patienten och läkaren.

Inom mitt arbete ser jag mig själv och andra som arbetar liknande som mellanhänder. För mig tar det oftast en kort stund att lokalisera området där personen har problem. Jag tror starkt att om vi samarbetade, skulle personen i de flesta fall få rätt diagnos och hjälp mycket snabbare. Det skulle kunna leda till ett effektivare och mer heltäckande vårdtillvägagångssätt. 

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på behandlingens effektivitet och att fortsätta att följa upp med en läkare för att övervaka sjukdomens utveckling och säkerställa att behandlingen fungerar som planerat. För att sedan få stöd med rehabilitering och främja snabbare återhämtning. Detta är en arbetsmetod som används i många andra länder idag. Healing är komplementärt och aldrig ett alternativ till rådande sjukvård.


Din medialitet

Det händer att personer upptäcker sin egen medialitet genom min kanal. Besökare som redan arbetar med healing eller medial rådgivning kommer till mig för vidareutveckling.

Min kanal är kraftfull, och den blir ännu starkare när någon med egen erfarenhet inom området deltar. De kan få meddelanden eller se bilder/filmer som hjälper dem i sin utveckling. Denna kommunikation sker mellan personen och universum. Ibland får jag information om att de vill förmedla ett meddelande eller visa något (även om jag själv inte ser det). Ofta tackar de personen för det arbete de lägger ner och sänder mycket kärlek.


Intresseanmälan

Ni är välkomna att kontakta mig här bredvid för vidare frågor.